Odměna

Odměna

Cenu právních služeb nebo způsob jejího určení sjednáváme s klientem vždy předem. Cena se odvíjí jednak od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, časového, tak i od hodnoty projednávané věci.

Pro stanovení výše cen za námi poskytované právní služby využíváme formu odměny smluvní, paušální či odměnu určenou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif).

kontaktujte nás

Mimosmluvní/tarifní odměna

Tento způsob určení odměny je v naší kanceláři využíván, pokud není s klientem dohodnuta odměna smluvní. Výše tarifní odměny se určuje dle advokátního tarifu. Pro výpočet odměny advokáta tento právní předpis obecně vychází z hodnoty sporu či záležitosti, v nichž je právní služba poskytována.

 

Smluvní odměna

Smluvní odměna je s klientem nejčastěji dohodnuta dle časové a odborné náročnosti poskytované právní služby. Obvykle vychází z počtu hodin, v nichž je právní služba poskytována, výjimečně pak i z hodnoty sporu či jiných okolností daného případu.

 

Paušální odměna

Paušální odměna je obvykle využívána s klienty, kterým poskytujeme právní služby dlouhodobě. Na základě uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb má klient možnost průběžně využívat služby naší advokátní kanceláře za zvýhodněných cen a podmínek.

AK Šmeral