Advokátní kancelář

JUDR. VLADIMÍR ŠMERAL

JUDr. Vladimír Šmeral

Doktor Šmeral je absolventem PrF UK v Praze. Od roku 1993 je členem České advokátní komory. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi díky svému působení u OSN v USA, New York City.

Tým AK Šmeral

Tým advokátní kanceláře tvoří zkušení pracovníci, jež poskytují komplexní právní služby ve všech oborech práva, v nichž může FO či PO potřebovat kvalifikovanou pomoc.

Odbornost a praxe

Jsme zavedenou advokátní kanceláří, která se však stále dynamicky rozvíjí. Naše advokátní kancelář klade důraz na individuální a vysoce profesionální přístup ke každému klientovi.

Klientský přístup

Ctíme zásadu prevence právních rizik. Efektivní, hospodárná řešení a vstřícnost vůči Vašim požadavkům a poskytování služeb reagujících na Vaše konkrétní potřeby je samozřejmostí.

AK Šmeral

Jednou z oblastí, na které se v rámci činnosti naší advokátní kanceláře specializujeme, je sportovní právo, zejména se zaměřením na golfovou problematiku.

Věříme, že ve spolupráci s námi naleznete efektivní způsob řešení Vašich právních problémů a do budoucna předejdete jejich vzniku.

Lucie Borhyová

Spolupracuji s advokátní kanceláří JUDr. Šmerala při řešení všech právních problémů již dlouho a jsem maximálně spokojená.

Lucie Borhyová - www.lucieborhyova.cz

AK Šmeral Staňkova 922/44, Háje, Praha

LuckyBe, s.r.o.

Spolupráce s AK Šmeral je pro nás velkým bonusem. Zajišťují pro nás veškeré obchodněprávní záležitosti a vždy respektují všechny požadavky. Velmi si tohoto přístupu vážíme.

Mgr. Michal Smečka - www.luckybe.cz

AK Šmeral Staňkova 922/44, Háje, Praha

Xenylla

Pokud budeme vzájemně podporovat profesionály, kteří vykonávají své profese ze své svobodné volby upřímně rádi, takováto činnost bude zaručeně kvalitní a je vysoce pravděpodobné, že výsledný produkt bude ideální volbou pro příjemce jejich služeb. Právní služby poskytované členy AK JUDr. Vladimíra Šmerala jsou pro mě synonymem vysoké kvality řešení k aktuálním problémům se kterými se na právní kancelář AK JUDr. Vladimíra Šmerala ve své především obchodní podnikatelské praxi průběžně obracím. Oceňuji jejich profesionální a velmi vstřícný přístup, maximální nasazení advokátů, kteří svou práci vykonávají s přesahem k řešeným záležitostem. Pro příjemce služeb je spolupráce funkční a přínosná. Zájmy zastupovaného klienta jsou samozřejmostí.

Petra Kulasová - http://www.x-sundirect.cz/

Corsaria

Na AK Šmeral jsem se opakovaně obracel ve věcech majetkoprávních, poradenských či třeba ohledně advokátní úschovy. Vždy jsem byl maximálně spokojen.

Antonín Tripes - www.antonintripes.com

Fine pack

Se službami AK Šmeral jsem maximálně spokojen. Jako podnikat vždy ocením profesionální a klientský přístup.

Slavomil Olšák - https://www.reklamnitasky.cz/

Česká golfová asociace

Na AK Šmeral je v oblasti komplexních právních služeb spolehnutí. Nikdy se mi nestalo, že by poskytli nereálný odhad či byli nemístně optimističtí. Vždy vím, jaké jsou naše reálné možnosti. Právní oblast sportovního práva je stále těžce dosažitelná, hledáte-li kvalitu. S AK Šmeral neuděláte chybu.

Jiří Holec - http://www.cgf.cz/

Obraťte se na nás

Právní odvětví

Obchodní právo

Budeme vám spolehlivým partnerem při řešení obchodněprávních otázek.

Insolvenční právo

Mimo jiné pomůžeme při zastupování dlužníků i věřitelů při všech fázích insolvenčního řízení.

Občanské právo

Postaráme se, aby všechny smlouvy měly veškeré právní náležitosti a hlavně fungovaly.

Rodinné právo

Naše odborná asistence vám zaručí hladký průběh rodinných sporů a jejich úspěšné překonání. Pomůžeme Vám.

Pracovní právo

Nabízíme komplexní právní služby tak, abyste se ve svých pracovněprávních vztazích vyznali.

Trestní Právo

Je třeba obhajoby v trestním řízení či poradenství při řešení deliktních situací? Obraťte se na nás.

Správní právo

Poskytneme Vám komplexní právní služby ve správních řízeních vztahujících se k rozmanitým oblastem veřejné správy.

Zdravotnické pr.

Nabízíme právní poradenství poskytovatelům zdravotní péče, pacientům či vyřešíme odpovědnost za škodu.

Sportovní právo

Naši zkušení advokáti se specializují se na specifické sportovní právo, a to zejména se zaměřením na golfovou problematiku.

Soudní spory

Zastoupíme Vás u soudu při řešení Vašich sporů, připravíme žalobu či další podání k soudu.

Vymáhání pohl.

Zajišťujeme veškeré činnosti související se všemi úkony, které následují po vzniku nesplacené pohledávky.

Spolčovací právo

Zakládání a registrace občanských sdružení, tvorba stanov či třeba žaloba o neplatnost konání? Rádi Vám pomůžeme.