Obchodní právo

Obchodní právo

Komplexní služby při zakládání obchodních společností, jejich změnách, likvidaci; příprava valných hromad, zastupování v řízení o zápisu změn do obchodního rejstříku, zajišťování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění; smlouvy o výkonu funkce; poradenství při přeměnách obchodních společností; realizace právních auditů; příprava a vyjednávání obchodněprávních smluv, včetně smluv s mezinárodním prvkem, poradenství v oblasti práva směnečného; družstevní právo.

domluvit schůzku